Wywóz ścieków

Specjalizujemy się w odbiorze nieczystości płynnych od klientów indywidualnych. Jesteśmy największą firmą świadczącą tego typu usługi na terenie gminy Zebrzydowice. Dysponujemy kilkoma pojazdami asenizacyjnymi .

Cena wywozu nieczystości płynnych jest ceną za 1 metr sześcienny ścieków wywiezionych z Państwa zbiornika bezodpływowego. Usługi świadczymy od poniedziałku do piątku.

Proponujemy podpisanie stałej umowy niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.