Magazynowanie i przeładunek

Oferujemy krótkotrwałe składowanie towarów w magazynie i na placu składowym wraz z przeładunkiem przy pomocy wózka widłowego lub platformowego. 

Na terenie naszej firmy istnieją możliwości przeładunków wagon – tir i odwrotnie (znajduje się tu sprawna technicznie bocznica kolejowa). 

Mamy do dyspozycji wagę samochodową.

Nasze magazyny wspomagają firmy organizujące wysyłkę towarów na rynek czeski, jako przygraniczny magazyn dla polskich spedycji .