Konserwacja i przeglądy wózków widłowych

Posiadamy niezbędne uprawnienia konserwatorskie nadane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające nas do zajmowania się konserwacją i remontami  wózków widłowych. Prowadzimy serwis pogwarancyjny jak i bieżące naprawy bezpośrednio u klienta w firmie.

W związku z powyższym oferujemy:

  • weryfikację stanu technicznego
  • przygotowanie kompletu dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnie z wymogami UDT
  • zgłoszenie i odbiór urządzenia w obecności Inspektora UDT
  • bieżące prowadzenia Dziennika Konserwacji
  • regularne wymiany płynów technicznych oraz wykonywanie przeglądów okresowych
  • dostawę i montaż części zamiennych
  • kompleksowy serwis, naprawy oraz remonty 

Zapewniamy szybki czas realizacji zleceń. Proponujemy również stałe umowy serwisowe.

 

Zapraszamy do współpracy.